dimarts, 27 d’abril del 2010

Concurs Fotogràfic

Bases del concurs:

1-Hi podrà participar tota la gent del rugbi: amics, coneguts i futurs seguidors. Els autors hauran de presentar fotografies originals, inèdites i no premiades en d’altres concursos.

La temàtica: Rugbi, qualsevol imatge que representi el nostre esport.

2-Per poder participar al concurs cal presentar un màxim de 4 fotografies.
3-Les fotografies poden presentar-se en b/n o en color i en format lliure.
4-Les fotografies s’hauran de presentar enganxades sobre un suport de cartolina de color gris, negre o blanc de DIN-A4, quedaran excloses les fotografies que no compleixin aquest requisit. Cadascuna d'elles també s'haurà de presentar en format digital (CD).
5-Les fotografies es presentaran amb un pseudònim inventat (que no el conegui ningú) que es farà constar a la part del davant. El nom, l’adreça, el telèfon i el correu electrònic de l’autor aniran dins d’un sobre tancat que s’adjuntarà a les fotografies. A la part exterior del sobre, hi figurarà el pseudònim.
6-Les obres es podran lliurar fins el dia 14 de maig de 2010 a les instal·lacions del Complex Esportiu GEiEG Palau sacosta, carrer de l’Església St. Miquel, s/n de 17003 de Girona. La participació és gratuïta.
7-El lliurament de premis s'efectuarà el dissabte 5 de juny 2010 (després del dinar popular de final de temporada).
8-Les obres s’exposaran al públic del 17 de maig al 21 juny a les instal·lacions del Complex Esportiu GEiEG Palau sacosta C/ de l’Església St. Miquel, s/n de 17003 de Girona. On hi haurà a disposició de tothom que vulgui, fulls per poder exercir el vot a la millor fotografia.
9-Les fotografies presentades al concurs quedaran en propietat de la secció de rugbi del GEiEG, i aquest es reserva el dret de publicar-les en qualsevol moment. En cas de publicació, es notificarà a l’autor. Els participants al concurs autoritzen a l’entitat organitzadora la reproducció de les obres per a fins generals.
Els autors es responsabilitzen que no existeixin drets a tercers i de tota reclamació per drets d’imatge.
10- La participació en aquest concurs, implicarà, el consentiment perquè les dades personals facilitades, siguin afegides al fitxer general de la secció i per poder rebre informació de la mateixa. Aquestes dades, no seran subministrades a tercers.
11-El fet de participar-hi comporta l’acceptació d’aquestes bases.


Premis:

Els participants que quedin en 1r, 2n i 3r lloc rebran un pack de complements esportius Gilbert.

Per a més informació adreceu-vos a:

Complex Esportiu GEiEG Palau sacosta
C/ de l’Església St. Miquel, s/n de 17003 de Girona
Tel. 972 22 66 35 - Fax 972 20 35 20
Correu electrònic: concursfotografiarugbi@hotmail.com

Per a totes!!

Per a les que juguen, per a les que s'ho miren,
per a les que corren, per a les que empenyen,
per a les que entrenen extra i les que no,
per a les veteranes, per a les novates,
per a les que trenquen, per a les que xuten,
per a les que plaquen i són placades,
per a les universitàries i les que ja no!
Per a les entrenadores, per a les lesionades,
per a les que han arribat noves,
per a les que venen en camí i les que ja no hi són,
per a les que disfruten, per a les que pateixen
per a les motivades, per a les lluitadores,
per a totes...
però en especial per tu...